Geçici Sergiler Hakkında

Geçici Sergiler Hakkında

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) Geçici Sergileri

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) geçici sergileri, İstanbul kent kadın belleğini oluşturan tüm konuları kapsar.

Geçici sergi konuları, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Bilim Kurulu tarafından önerilir. İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) sergi konseptini gerçekleştirir ve sergiler.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) kendi ürettiği geçici sergiler dışında, İstanbul kadın tarihi konusunda yapılmış akademik çalışmaları da sergileştirmek amacıyla yüksek eğitim kurumlarıyla işbirliği yapar. Bu işbirliğinin amacı, kent kadın belleği konulu çalışmaların teorik boyutuna, pratik işlevsellik kazandırmak, araştırma verilerinin daha geniş çevrelerle paylaşılmasını sağlamak ve İstanbul kent kadın tarihi konusundaki kapsayıcı konseptli araştırmaların artması yönünde özendirmektir.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) grafik tasarım bölümlerini kent kadın belleği konulu disiplinlerarası sergi projeleri gerçekleştirmeleri için destekler.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) sergileme süresi sona eren geçici sergilerini, gezici sergi olarak yurt içinde ve yurt dışında ilgi duyan kurumlara da sunar.

2012-2012 yılları arasındaki geçici sergiler

Kasım 2021

Kenti Kadın+'ların Sözü ve Sanatıyla Donatmak
Kenti Kadınların Sözü ve Sanatıyla Donatmak projesi, İstanbul Kadın Müzesi ve Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği ortak çalışmasıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için tasarlandı. Projenin amacı, İstanbul Sözleşmesini ve feminist mücadeleyi gündemde tutmaktır. Ayrıca şiddetin önlenme koşulunun toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu da vurgulayarak feminist mücadelenin, hareketin temel taleplerini de içeren mesaj vermek projenin temel amaçlarındandır.
Uygulamada, Türkiye feminist hareketinin sloganları temelinde, sözleşmenin "yaşatan" önemi ve feminist hareketin talepleri kadın sanatçıların eserleriyle yorumlanıyor. Feminist hareketin yarattığı sloganların işlevsel alanı, sanatsal yorumlarla genişletiliyor, görünürlüğü ve kullanım olanakları arttırılıyor. Projenin sanat eserleri üretimi süreci, billboard eylemi, sanal sergi ve kitap olarak tasarlanan dört farklı formatıyla, feminist talep ve mesajların daha fazla göze ve zihne ulaşması sağlanıyor.

9 - 25 KASIM 2020
Bana bırakacağınız gelecek - Kız çocukları ve iklim krizi
İstanbul Kadın Müzesi küratörlüğünde, İklim için Cumalar Türkiye grubundan farklı kentlerdeki iklim aktivisti kız çocuklarıyla, Koşan Kaplumbağa Anaokulu'ndaki kız çocukları, eşlikçileri ve ebeveynleriyle, Ammonite Digital Art Gallery'nin genç sanatçılarıyla ortak çalışılan bu sergi, Türkiye kız çocuk tarihi için belge niteliğindedir. Sergi, aktivist kız çocuklarının gelecek kaygılarını, iklim krizi bağlamındaki mesajlarını ve taleplerini daha fazla sayıda yaşıtları ve yetişkinler için görünür yapıyor.
Bana Bırakacağınız Gelecek-Kız Çocukları ve İklim Krizi aslında geniş kapsamlı projenin başlığıydı ve fiziki sergi, sanal sergi, proje kitabı ve billboard aksiyonu modüllerini içeriyordu. Tüm proje 11 Ekim 2020 Dünya Kız Çocukları Günü izleyicilerle buluştu.
Sanal sergi "istanbulkadinmuzesi.org/banabirakacaginizgelecek" adresinde 7/24 kesintisiz olarak ziyaretçilerini kabul ediyor.
1100 adet basılan proje kitabı, basılı ve dijital versiyonlarla ücretsiz olarak Türkiye'deki iklim aktivistlerine ve onları desteklemek isteyenlerin kullanımına sunuldu.
Fiziki sergiye 9-25 Kasım 2020 tarihlerinde Schneidertempel Sanat Merkezi (İstanbul) ev sahipliği yaptı.
FİZİKİ SERGİYİ GEZMEK İÇİN tıklayınız .
Sergi dili: Türkçe / İngilizce
Kapsam: Farklı boyutlada 30 eser + 30 metin panosu
Küratör: Meral Akkent
Küratör asistanları: Nart Özel, Vanessa Ponte
Sergi ekibi: Eda Çağıl Çağlarırmak, Elif Duru Kireççi, S. Nehir Kovar, Deniz Özaydın, Merve S. Öztürk, Bilge Yerli
Sergi kataloğu için tıklayınız.
Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

7 KASIM - 7 ARALIK 2018
10 ARALIK 2018 - 18 OCAK 2019
İstanbul'da Karşılaşmalar // Encounters in Istanbul
Karşılaştırmalı bir kadın tarihi projesi olarak tasarlanan "İstanbul'da Karşılaşmalar - Çağlar Boyunca Kadın Yaşamları" sergisi, İstanbul Kadın Müzesi ve Avusturya Kültür Ofisi'nin ortak bir projesidir.
Serginin Avusturya bölümü, 2016 yılında Avusturya'nın Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Federal Bakanlığı tarafından Kalliope Avusturya adıyla gezici sergi olarak hazırlandı ve birçok ülkede gösterildi. Sergide Avusturya ve Türkiye'den 1800'lerden günümüze bilim, sanat, edebiyat, politika, hak savunuculuğu gibi alanlarda etkin olmuş ve aynı zaman diliminde yaşamış kadınlar olduğu kadar, halen aramızda yaşamakta olan kadınlarla da karşılaşıyoruz. Hepsi yetenekleri, azimleri, cesaretleri, yenilgileri ve zaferleriyle özgürleşme sürecinde bizlere ilham kaynağı oldular.
Bu sergideki karşılaşmalar kadın yaşamları arasında ilişkiler kuruyor, dile getirilen taleplerdeki ve hak kazanma mücadelelerindeki benzerliklere işaret ediyor ve kadınlar arasında her düzeyde iletişim oluşması için fırsatlar sunuyor.
İstanbul'da Karşılaşmalar // Encounters in Istanbul sergisi 7 Kasım – 7 Aralık 2018 tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Galerisi'nde ve gördüğü büyük ilgi nedeniyle 10 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019 arasında tekrar Avusturya Kültür Ofisi salonlarında da sergilendi. Serginin açılışı, AB İnsan Hakları Film Günleri 2018 / EU Human Rights Film Days 2018 açılış programı çerçevesinde yapıldı.
SERGİYİ GEZMEK İÇİN tıklayınız .
Sergi dili: Türkçe / İngilizce
Kapsam: 19 adet 210 x 290 cm. levha
Küratör: Meral Akkent
Sergi kataloğu için tıklayınız.
https://drive.google.com/file/d/1jHFaIW0mmL32DRaUC0U9bBzXVU28gJjn/view?usp=sharing Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

20 EKİM - 20 KASIM 2018
İfşa Etmeden? // UnEXPOSED?
Dünya kadın müzelerinin ortak ürünü olarak tasarlanan bu projeye, geçmiş sergilerinde şiddet içeren bir hikâyenin, şiddet fotoğrafları kullanılmadan nasıl anlatıldığını belgeleyen metin ve görseller göndermeleri için kadın müzelerine çağrı yapıldı.
ABD, Almanya, İsviçre, İtalya ve Norveç'ten altı kadın müzesi; doğal çevrenin tahribi, şiddet, zulüm süreçleri, kitlesel katliamlar, insanların zorla kaybedilmeleri ve sığınmacılara yönelik yapısal şiddet gibi konularda düşünen onüç örnek gönderdi. Başkalarının deneyimlediği acıları anlatmak, özel çaba gerektirir. Kadın müzelerinden gelen katkılar; acıtan anılar hakkında nasıl saygıyla, empati duyarak ve dayanışma içinde konuşulabileceğini örnekliyor.
İfşa Etmeden? // UnEXPOSED? sergisi 20 Ekim-20 Kasım 2018 tarihleri arasında Getronagan Ermeni Lisesi'nde gösterildikten sonra SU Gender'e armağan edildi.
SERGİYİ GEZMEK İÇİN tıklayınız .
Sergi dili: Türkçe / İngilizce
Kapsam: 16 adet 210 x 290 cm. levha
Küratör: Meral Akkent
Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

7 KASIM - 21 ARALIK 2014
Kadınların Üniversitede 100 Yılı — İnas Darülfünunu/Kadın Üniversitesi 1914–1921
2014'de Türkiye' de kadınların üniversitede 100 yılını kutladık. İstanbul Kadın Müzesi bu önemli jübile için kadınların üniversitede 100 yılı konulu sergiyi hazırladı.
Türkiye'de kadınlar üniversiteye girebilme hakkını ne zaman kazandılar? Kadınların yüksek eğitim taleplerinin ortaya çıkışında hangi faktörler etken oldu? Yüksek eğitim hakkını elde etmek için nasıl yolları denediler? Amaçlarına ulaşmak için hangi gerekçeleri ileri sürdüler? Yüksek eğitime giden yolda kadınların ittifak ortakları kimlerdi? Hangi kadınlar yüksek eğitim yapma çabası içindeydiler?
Sergide, kadınların şekillendirdiği bir tarih kesitine bu sorularla bakılıyor. Kadınların üniversitede okuma hakkı elde etmelerinde, Kadınlar Dünyası dergisinin oynadığı rol vurgulanıyor ve kadın öğrencilerin, kadın üniversitesindeki deneyimlerine yer veriliyor. Kadın akademisyenlerin öğretim ve idari kariyerlerinden örnekler verilen bölümde ise, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği konusu, çeşitlilik kavramıyla genişletiliyor. Kadınların yüksek eğitim hakkını kazanmalarının 100. yılında, üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çeşitliliğe hangi alanlarda ve ne kadar yaklaşıldığı konusunda düşünmek öneriliyor.
Kadınların Üniversitede 100 Yılı — İnas Darülfünunu/Kadın Üniversitesi 1914–1921 sergisi 7 Kasım – 21 Aralık 2014 tarihleri arasında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro Galerisi'nde sergilendi.
Sergi dili: Türkçe / İngilizce
Kapsam: 27 adet 99 x 99 cm. levha
Küratör: Meral Akkent
Sergi kataloğu için tıklayınız
Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com
Kadınların Üniversitede 100 Yılı — İnas Darülfünunu/Kadın Üniversitesi 1914–1921 sergisi Sismanoglio Megaro Galerisi'nde gösterildikten sonra SU Gender'e armağan edildi.

29 KASIM 2013 - 5 OCAK 2014
Semiha Es - İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar
İstanbul Kadın Müzesi'nin „Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri" konsepti çerçevesinde, müzenin sürekli sergisinde yer alan Türkiye'nin ilk gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es'in 100. doğum günü nedeniyle Semiha Es - Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu, İstanbul Kadın Müzesi'nin girişimi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ile Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun, ortak çalışmasıyla organize edildi.
Sempozyum çerçevesinde Semiha Es - İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar sergisi hazırlandı. Sergi, 29 Kasım 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri arasında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro galerisinde sergilendi.
Sergi dili: Türkçe
Sergi kataloğu için tıklayınız
Kapsam: 49 adet farklı boyutlarda fotoğraf
Küratörler: Laleper Aytek, Ahu Antmen
https://drive.google.com/file/d/16D88nC07Vx7qzHr3Mf0fZQ9XfvVh8BRN/view?usp=sharing Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

euro.message madebycat ®