Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri

Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri

"Kadın tarihiyle bugüne, bugünden kadın tarihine bakmak"

Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) sürekli sergisinde tanıtılan ilklerin kültür mirasını tanımlama ve bu kültür mirasının günümüzde içerdiği anlamı inceleme amacını güder.

Sürekli sergide tanıtılan ilklerin jübile teşkil eden doğum ya da ölüm günlerinde, ulusal ve uluslararası konferans, panel ve seminerlerde jübilesi yapılan kişinin kültürel mirasının kendi dönemi içindeki anlamı ve bu alanın bugün bizler için ne anlam ifade ettiği, bu alanı ne kadar "kendimizin" yapabildiğimiz, disiplinlerarası bakış açısıyla incelenir.

Kadın Kültür Mirası Ekinlikleri, kadın tarihiyle günümüze ayna tutar ve gelenekselleşme amacı güden uluslararası diyaloglara yol açar.

2016 yılı programı:

Kadın Müzesi:Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan - Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı

20-22 Ekim 2016 tarihinde organize edilen bu uluslararası konferans kapsamında, kadın müzelerinin 21'inci yüzyılda toplumsal değişim ve demokratikleşme sürecinde oynadığı rol, "müze", "kadın", "kadın müzesi" ve "kadın tarihi" gibi farklı bağlamlarda tartışılacak.

Günümüzde Norveç'ten Hindistan'a, Arjantin'den Çin'e 32 ülkede 80'e yakın kadın müzesi bulunuyor.

Kapsayıcı çalışma konseptiyle uluslararası kadın müzeleri topluluğuna 2012 yılında katılmış olan İstanbul Kadın Müzesi bu konferansın konseptini geliştirdi. Konferans; kapsayıcı konseptle çalışarak günümüzde her zamankinden fazla gereksinim duyduğumuz toplumsal barış tesisine katkı yapan kadın müzelerinin kendi toplumlarındaki farklı kültürleri ve kültürel kimlikleri sunma deneyimlerini paylaşma fırsatı sunmak amacıyla organize ediliyor.

• Konferansta kadın müzelerindeki; tarihi, sanatı, toplumsal cinsiyetleri ve toplumu yansıtma stratejilerinin teorik, eleştirel ve uygulama yöntemleri hakkında tartışılacak;
• Hatırlama kültürü, çeşitlilik, kapsayıcılık prensibi ile çalışan kadın müzeleri arasında iletişim sağlanacak;
• Farklı ülkelerden gelen meslektaşları ile Türkiyeli müze profesyonelleri arasında kalıcı ilişkilerin oluşması ve ortak projelerin tartışılması teşvik edilecek.

Konferansın uzun vadedeki önemli kazanımlarının başında, Türkiye'deki üniversitelerin müzecilik bölümlerinin öğrencileri, müze profesyonelleri, akademisyenler ve kültür alanındaki diğer aktörler için "toplumsal cinsiyet", "hatırlama kültürü", "kolektif hafıza" ve "kapsayıcılık (inclusion)" bağlamlarında yeni bakış açıları ve çalışma alanları açılmasını hedefliyoruz.

Program kitapçığı
Konferans Blog'u
Tanıtım videosu

2014 yılı programı:

- Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Sempozyumu, 7-10 Kasım 2014, İstanbul
Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Sempozyumu, Türkiye'de kadınların üniversitede 100 yılı nedeniyle, İstanbul Kadın Müzesi'nin „Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri" çerçevesinde İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ortak çalışmasıyla organize edildi.
Sempozyum programı

- Kadınların Üniversitede 100 Yılı" sergi, 7 Kasım – 21 Aralık 2014, İstanbul
İstanbul Kadın Müzesi, Nuriye Ulviye Mevlan Civelek anısına „Kadınların Üniversitede 100 Yılı" sergisini hazırladı.
Çalışma, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro galerisinde sergilendi. Sergi kataloğu

İstanbul Kadın Müzesi ve Türkiye'de kadınların üniversitede 100 yılı ilişkisi:
Kadın Üniversitesi'nin (İnas Darülfünunu) 12 Eylül 1914 tarihinde açılması, İstanbul Kadın Müzesi sürekli sergisinde yer alan Nuriye Ulviye Mevlan Civelek'in kurduğu Kadınlar Dünyası dergisi ve gene Nuriye Ulviye Mevlan Civelek'in kurucularından olduğu Müdafa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti'nin lobby çalışmaları sonunda gerçekleşmişti.

2013 yılı programı:

- Semiha Es – Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013, İstanbul
İstanbul Kadın Müzesi, „Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri" çerçevesinde Semiha Es - Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozumu'nu Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun, ortak çalışmasıyla organize etti. 21. yüzyılda kadın fotoğrafçıların, fotoğraf dünyasındaki yerlerinin ve katkılarının irdelendiği sempozyum, İstanbul Kadın Müzesi sürekli sergisinde yer alan ve 1912-2012 yılları arasında yaşamış olan Türkiye'nin ilk gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es'in 100. doğum günü nedeniyle yapıldı.
Sempozyum posteri
Program Türkçe / İngilizce

Sempozyumun çerçevesinde 29 Kasım 2014 tarihinde "Semiha Es" ve "İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar" başlıklı fotoğraf sergileri ziyarete açıldı.
Sergi posteri
Sergi kataloğu

- Özel beste ve konser, 29 Kasım 2014
Caz piyanisti ve besteci Ayşe Tütüncü, İstanbul Kadın Müzesi sürekli sergisinin fotoğraf kategorisindeki dört fotoğrafçı anısına, hikayelerinden esinlenerek bestelediği eserini ilk kez "İkinci Göz Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar" sergisinin açılış kokteylinde Sismanoglo Megaro'da çaldı.

Daha geniş bilgi için:
www.facebook.com/Semihaessymposium
semihaessymposium.blogspot.com

İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI®

euro.message madebycat ®